Pågående CSR Projekt

Formbar Framtid

Tillsammans med fotbollsföreningen Prespa Birlik har vi nu ett nytt
socialt projekt på gång.
Projektet har fått namnet  
Formbar Framtid.

Frågan vi ställer oss är, vad kan vi göra för att förbättra möjligheten
för långtidsarbetslösa unga i Malmö men även för de ungdomar som aldrig haft ett arbete? Vad kan vi göra för att få bort ungdomar från gängkriminalitet och utanförskap. Prespa Birlik har alltid haft ett stort engagemang i ungdomar i sitt upptagningsområde, nu vill vi utveckla detta och göra en mer strukturerad insats.

Det finns förmodligen mer än 1000 arbetslösa ungdomar i Malmö som inte är inskrivna på Arbetsförmedlingen eller är bidragstagare. Det är dessa ungdomar vi vill nå initialt.

Vi har inlett samarbete med Fryshuset och förmodligen kommer även
Rädda Barnen och Malmö Stad med som samarbetspartner.

För att lyckas med detta har vi till hjälp våra samarbetspartner som allabidrar
med det de är bäst på, Prespa Birliks stora nätverk, mentorer o coacher
och många ideella insatser.

Projektet är långsiktigt och löpande.

Mer information kommer att läggas ut här, allteftersom projektet framskrider.

16938672_1820288004889719_6111894776906478403_n

Avslutade CSR Projekt

Lysande Framtid

Skåneinstallatören och Castellum skapade
arbetstillfällen för
långtidsarbetslösa i Malmö.

I samband med att fastighetsbolaget Castellum
bestämde sig för att fasa ut alla belysningsarmaturer
med kvicksilver i fastighetsbeståndet inleddes tanken
om ett socialt projekt tillsammans.

Skåneinstallatören och Castellum har en gemensam syn
på socialt ansvar, miljö och energi. Samt ett stort fokus på
att få in ungdomar i arbetsliv och integration.

Tillsammans tog vi kontakt med Arbetsförmedlingen och kom
på så sätt i kontakt med några långtidsarbetslösa ungdomar.
Under projektets första fas inventerade ungdomarna Castellums
och hela fastighetsbestånd och parallellt med detta så varvades det
med olika utbildningar inom el, materialkännedom mm. I projektets
andra fas anställdes de hos Skåneinstallatören för utbyte av armaturer
till LED belysning.

Målet med projektet var att skapa nya arbeten åt tidigare
långtidsarbetslösa, samtidigt så gjorde vi en miljöinsats

Våra leverantörer ställde upp med maskiner, verktyg, bilar mm,
så ett stort tack till Ahlsell, Bilia Toyota och Sjöbo järn.

1610077_1675647386020449_1108623253034910158_n
Kontakta oss

Skicka oss ett mail!